Cầu chì DC cho solar, Cầu chì DC suntree
0978 994 559